o mne02 02 2011 O mně

Fotografovat jsem začal kolem roku 1996 a navázal tím na odkaz amatérského focení mého otce a dědy, kterým jsem "pomáhal" v temné komoře, když mi bylo něco přes 10 let. Později mě snaha zlepšovat své fotografické dovednosti zavedla do lidové školy umění v Olomouci, dále potom na Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Studium jsem dokončil roku 2003 a několik let byl zaměstnán jako reklamní fotograf. Od roku 2006 fotografuji "na volné noze".
    Při práci kladu důraz především na výtvarnou kvalitu snímků. Dále pak na hledání řešení, která zohledňují jak požadavky zadání, tak okolnosti vyplývající z ostatních prací (grafika, postprodukce) s cílem maximálně podpořit výsledný účinek. V případě náročnějších zadání mohu zajistit vše potřebné od produkce až po ofsetový tisk. Jsem schopen realizovat náročné digitální úpravy pořízených dat.